XXVIII KÓRNICKIE SPOTKANIA 

Z  BIAŁĄ DAMĄ

O kobietach,  przez kobiety, dla kobiet.

17-18 czerwca 2023 NA RYNKU W KÓRNIKU

Zapraszamy

"Podmioty zainteresowane handlem w trakcie Kórnickich Spotkań z Białą Damą mogą przesyłać zgłoszenia drogą elektroniczną na adres mailowy: bip@kornik.pl
W zgłoszeniu należy podać nazwę podmiotu, zakres działalności oraz informacje o asortymencie z jakim chce się wziąć udział w wydarzeniu.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 13 maja 2022 r., godz. 15:00.
Informujemy, że ilość stanowisk jest ograniczona. Pierwszeństwo zgłoszeń przysługuje przedsiębiorcom, którzy mają zarejestrowaną działalność na terenie Gminy Kórnik.
Szczegóły organizacyjne oraz pozostałe informacje dotyczące lokalizacji stanowisk handlowych zostaną przesłane podmiotom po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń w terminie
23-25 maja 2022 r. po weryfikacji zgłoszeń.
Dodatkowe informacje: Bartosz Przybylski, +48 790 757 644